Điều Khoản bảo mật

Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính riêng tư và thông tin của bạn. Tất cả thông tin cá nhân được cung cấp trong quá trình mua hàng đều được bảo mật và sử dụng chỉ nhằm mục đích hoàn thành giao dịch và hỗ trợ sau mua. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Thanh Toán

Việc thanh toán được thực hiện qua các phương thức an toàn và bảo mật. Chúng tôi không lưu trữ thông tin tài khoản thanh toán cá nhân của bạn. Thông tin thanh toán chỉ được sử dụng để xử lý giao dịch mua hàng.

Thông Tin Đăng Nhập

Thông tin đăng nhập của bạn, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, được bảo mật và không bao giờ được chia sẻ với bất kỳ ai khác. Chúng tôi khuyến nghị bạn giữ thông tin đăng nhập của mình một cách bảo mật và không tiết lộ cho người khác.

Cookie và Công Cụ Theo Dõi

Chúng tôi có thể sử dụng cookie và công cụ theo dõi để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Những dữ liệu thu thập qua các công cụ này sẽ được sử dụng để phân tích và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.